Επιχορηγημένα Προγράμματα

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης InterNapa College διοργανώνει, Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή.

Επιλέξτε από τα πιο κάτω, το κατάλληλο πρόγραμμα για σας :

seminar 4

Contact Information 4 Griva Digeni AV, P.O. Box 35004, Sotira 5390, Cyprus

seminar 3

Contact Information 4 Griva Digeni AV, P.O. Box 35004, Sotira 5390, Cyprus

seminar 2

Contact Information 4 Griva Digeni AV, P.O. Box 35004, Sotira 5390, Cyprus

seminar 1

Contact Information 4 Griva Digeni AV, P.O. Box 35004, Sotira 5390, Cyprus